Học thuật

Phòng chấp nhận là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phòng chấp nhận (accepting house) là gì?

Phòng chấp nhận là gì?

Phòng chấp nhận (accepting house) là một trong các tập đoàn Ngân hàng thương mại ở Luân Đôn “chấp nhận” hối phiếu để lấy lệ phí, hoa hồng.

Phòng chấp nhận (accepting house) là một trong các Ngân hàng thương mại ở Luân Đôn “chấp nhận” hối phiếu để lấy lệ phí, hoa hồng. Điều này hàm ý họ tham gia vào việc thanh toán hối phiếu khi chúng đến hạn. Các hối phiếu được một ngân hàng chấp nhận, chấp nhận có thể đem chiết khấu với lãi suất thấp nhất trên thị trường hối phiếu Luân Đôn và luôn luôn được ngân hàng Anh coi là chứng phiếu hợp lệ. Do tính chất hợp lệ này mà theo truyền thống, ngân hàng Anh đặt ra yêu cầu là ngân hàng chấp nhận phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về vốn và điều kiện kinh doanh. Hiện nay, các phòng chấp nhận được công nhận đều nằm trong Ủy ban Ngân hàng chấp nhận có 16 ủy viên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ về phòng chấp nhận ở Vương quốc Anh là Ngân hàng Hambros, Hill Samuel, Morgan Grenfell, Rothschild, J. Henry Schroder Wagg, Arbuthnot Latham, Seligman Brothers và S.G. Warburg. Hầu hết các phòng chấp nhận được sát nhập vào các ngân hàng lớn hơn trong những năm 1980 và 1990.

Tin mới lên