Học thuật

Phòng chiết khấu là gì? Chức năng của các phòng chiết khấu

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phòng chiết khấu (discount house) là gì? Chức năng của các phòng chiết khấu

Phòng chiết khấu là gì? Chức năng của các phòng chiết khấu

Phòng chiết khấu (discount house) là định chế tài chính mua tín phiếu, trái phiếu trung hạn,chứng chỉ tiền gửi và các tài sản ngắn hạn khác bằng các khoản tiền vay ngắn hạn, chủ yếu là của ngân hàng.

Phòng chiết khấu (discount house) là định chế tài chính mua tín phiếu, trái phiếu trung hạn,chứng chỉ tiền gửi và các tài sản ngắn hạn khác bằng các khoản tiền vay ngắn hạn, chủ yếu là của ngân hàng. Ở Luân Đôn có Hiệp hội các Phòng Chiết khấu bao gồm 11 thành viên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chức năng của các phòng chiết khấu

Các phòng chiết khấu nằm ở trung tâm của hệ thống thị trường tiền tệ của Luân Đôn và có chức năng cung cấp thanh khoản trên thị trường tiền tệ thứ cấp bằng cách chiết khấu các nghĩa vụ nợ ngắn hạn cho các tổ chức có nhu cầu về vốn. Phòng chiết khấu là người cho vay tiền tham gia vào việc mua và chiết khấu hối phiếu và các sản phẩm tài chính khác như chứng khoán thị trường tiền tệ, trái phiếu chính phủ và chấp phiếu ngân hàng (BA). Nó hoạt động để đảm bảo rằng có đủ thanh khoản trong thị trường tiền tệ bằng cách cung cấp một thị trường sẵn sàng cho các chứng khoán bảo lãnh ngắn hạn của chính phủ và các công cụ thị trường tiền tệ khác.

Phòng chiết khấu chuyên chiết khấu các chứng khoán tài chính ngắn hạn và hoạt động như một trung gian giữa người cho vay và người vay. Nó thực hiện điều này bằng cách thương lượng việc mua chứng chỉ tiền gửi (CDs), giấy tờ thương mại và các công cụ thị trường tiền tệ khác được đề cập ở trên với giá trị nhỏ hơn mệnh giá. Thông qua các chứng khoán ngắn hạn này, họ có thể vay tiền từ các ngân hàng thương mại với tỷ lệ thấp hơn lãi suất thị trường và cho vay các khoản vay này với lãi suất cao hơn một chút. Chênh lệch lãi suất tạo nên lợi nhuận cho phòng chiết khấu.

 

 

Tin mới lên