Học thuật

Phụ cấp lương là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phụ cấp lương (anomalies pay) là gì?

Phụ cấp lương là gì?

Phụ cấp lương (anomalies pay) là khoản tiền trả thêm cho công nhân khi chính phủ thực hiện chính sách thu nhập.

Phụ cấp lương (anomalies pay) là khoản tiền trả thêm cho công nhân khi chính phủ thực hiện chính sách thu nhập. Chẳng hạn, khi chính phủ thực hiện chính sách đông lương, tức yêu cầu các doanh nghiệp và công đoàn không được tăng lương, một số ngành nghề không thể đạt được thỏa thuận phù hợp với tiền lương cơ bản và vì vậy họ thỏa thuận áp dụng hình thức phụ cấp lương. Dù sao đây vẫn là sự vi phạm chính sách thu nhập.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên