Bất động sản

Phú Thọ: Thu hồi chủ trương đầu tư dự án 820ha của Louis Capital

(VNF) - Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) vừa nhận được quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về chấm dứt hoạt động và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên.

Phú Thọ: Thu hồi chủ trương đầu tư dự án 820ha của Louis Capital

Dự án hơn 820ha tại Phú Thọ của Louis Capital (TGG) bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên nằm tại xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Dự án nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 2237/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Dự án này có tổng diện tích hơn 820ha, trong đó, 24,3ha dành cho các dự án du lịch văn hóa tâm linh và nghỉ dưỡng; 148,69ha dành cho vùng đệm và 647,4ha rừng tự nhiên.

Dự án dự kiến hình thành 3 cụm công trình lớn. Trong đó, cụm I là khu du lịch sinh thái và tín ngưỡng “Huyền thoại Mẹ Âu Cơ”; cụm II là không gian văn hóa, du lịch trung du Bắc Bộ; cụm III là trung tâm nghỉ dưỡng “Bách niên tiên cảnh”.

Về tiến độ, dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2021 với tổng vốn đầu tư 118,8 tỷ đồng và dự án giai đoạn 2 từ 2021 đến 2025 với tổng vốn đầu tư 174,5 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, dự án vẫn đang được thực hiện.

Louis Capital mới đây đã có thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 14/10 tại TP. HCM. Tại đại hội lần này, Louis Capital trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 550 tỷ đồng, giảm 48,7% kế hoạch đạt 1.71 tỷ đồng doanh thu đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm và lợi nhuận sau thuế dự kiến không lỗ so với kế hoạch đầu năm lãi 122,13 tỷ đồng.

Trong trường hợp phát sinh khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHCĐ trong kỳ hợp gần nhất.

Bên cạnh đó, Louis Captital cũng trình cổ đông kế hoạch hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức tháng 4/2022, công ty đã thông qua kế hoạch chào bán gần 27,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ chào bán 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền huy động để đầu tư vào Công ty Cổ phần Louis Mega Mall với tổng giá trị vốn đầu tư 350 tỷ đồng, cao hơn số vốn dự kiến huy động.

Ngoài ra, ĐHCĐ của Louis Capital cũng thông qua việc phát hành thêm hơn 29 triệu cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Sợi Việt Phú và bổ sung vốn lưu động cho Louis Capital.

Việc hủy phát hành riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu trong bối cảnh trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TGG xuống vùng đáy 5.420 đồng/cổ phiếu, rớt 70% giá trị so với ngày đầu năm.

Tin mới lên