Học thuật

Phụ thuộc lẫn nhau là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phụ thuộc lẫn nhau (mutual interdependence) là gì?

Phụ thuộc lẫn nhau là gì?

Phụ thuộc lẫn nhau (mutual interdependence) là yếu tố của cách ứng xử thị trường trong đó một số hay tất cả các doanh nghiệp trên một thị trường hình thành chiến lược cạnh tranh bằng cách dự kiến phản ứng và đường lối hành động của đối thủ cạnh tranh.

Phụ thuộc lẫn nhau (mutual interdependence) là yếu tố của cách ứng xử thị trường trong đó một số hay tất cả các doanh nghiệp trên một thị trường hình thành chiến lược cạnh tranh bằng cách dự kiến phản ứng và đường lối hành động của đối thủ cạnh tranh. Như vậy, hành vi của một doanh nghiệp ảnh hưởng tới các doanh nghiệp khác và bị tác động bởi hành vi của các doanh nghiệp khác.

Chẳng hạn, biện pháp cắt giảm giá có vẻ có lợi cho một doanh nghiệp nếu nó hoàn toàn biệt lập với các doanh nghiệp khác. Nhưng nếu hành vi này dẫn tới việc các doanh nghiệp khác cũng cắt giảm giá bán của họ, thì tất cả các doanh nghiệp đều bị giảm lợi nhuận. Do có sự phụ thuộc lẫn nhau này mà các doanh nghiệp thường tìm cách tránh cạnh tranh bằng giá cả và sử dụng cơ chế chỉ đạo giá để phối hợp giá cả của họ. Nhiều lĩnh vực cạnh tranh khác cũng có cơ chế phụ thuộc lẫn nhau như vậy, ví dụ nếu một doanh nghiệp tăng chi phí quảng cáo, các doanh nghiệp khác cũng làm như vậy để bảo vệ thị phần của mình.

Sự phụ thuộc lẫn nhau tồn tại trong nhiều tình huống khác nhau của thị trường, đặc biệt ở thị trường thiểu quyền. Trong thị trường này, các doanh nghiệp đứng đầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức cung của thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên