Bất động sản

Phú Yên 'lệnh' phải bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam trước ngày 20/11

(VNF) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các nội dung liên quan các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

Phú Yên 'lệnh' phải bàn giao 70% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam trước ngày 20/11

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ, đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong Quý II/2023.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tập trung tổ chức triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, phối hợp triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn trên địa phận tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các địa phương kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh để tổng hợp.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư đăng ký kế hoạch vốn thực hiện công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương có dự án đi qua và các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh về nội dung liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đảm bảo tiến độ chung theo yêu cầu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương liên quan; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Tin mới lên