Học thuật

Phúc lợi bổ sung là gì? Xác định giá trị của phúc lợi bổ sung

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phúc lợi bổ sung (fringe benefit) là gì? Xác định giá trị của phúc lợi bổ sung.

Phúc lợi bổ sung là gì? Xác định giá trị của phúc lợi bổ sung

Phúc lợi bổ sung (fringe benefit) là tất cả các khoản phúc lợi ngoài lương trong tổng thù lao mà người lao động nhận được từ công việc của mình.

Phúc lợi bổ sung là gì?

Phúc lợi bổ sung (fringe benefit) là tất cả các khoản phúc lợi ngoài lương trong tổng thù lao mà người lao động nhận được từ công việc của mình. Ví dụ người chủ đóng tiền hưu trí cho người lao động, cho người lao động sử dụng ô tô miễn phí, cho người lao động tiền đóng góp cho các câu lạc bộ, hiệp hội khi họ muốn gia nhập, mua hàng hóa rẻ hơn v,v… Các công ty cung cấp phúc lợi bổ sung vì muốn thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao và vì các khoản phúc lợi như thế phải chịu thuế thấp hay không phải chịu thuế, trong khi tiền lương phải chịu thuế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Xác định giá trị của phúc lợi bổ sung

Nói chung, phúc lợi bổ sung được định giá theo giá trị thị trường hợp lý. Đây là số tiền mà nhân viên sẽ trả cho cùng một lợi ích trong một giao dịch thuận mua vừa bán với bên thứ ba. Tất cả các trường hợp có liên quan, chẳng hạn như khu vực địa lý và điều kiện thị trường hiện tại, phải được tính đến. Giá trị thị trường hợp lý có thể khác với chi phí thực tế khi người chủ cung cấp lợi ích; thực tế này không ảnh hưởng đến việc định giá.

Ở Mỹ, sự đánh giá việc sử dụng xe của công ty phức tạp hơn. Sử dụng giá trị thị trường hợp lý là một lựa chọn. Nếu chiếc xe có thể đã được cho thuê trên cơ sở cent/dặm, số dặm xe đã đi có thể được nhân với một tiêu chuẩn tỷ lệ cent/dặm IRS xác định (53,5 cent vào năm 2017). Nếu nhà tuyển dụng tài trợ cho chương trình chia sẻ xe, ba hay nhiều nhân viên thường xuyên đi lại để làm việc bằng xe công ty, và nhân viên không được phép sử dụng xe vì lý do cá nhân, người sử dụng lao động có thể sử dụng mức $ 1,50/mỗi người đi làm/chuyến. Trong một số trường hợp, chủ sử dụng lao động có thể sử dụng giá trị thuê hàng năm hoặc theo tỷ lệ được xác định bởi IRS.

 

 

Tin mới lên