Học thuật

Phương pháp cạnh tranh là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương pháp cạnh tranh (methods of competition) là gì?

Phương pháp cạnh tranh là gì?

Phương pháp cạnh tranh (methods of competition) Yếu tố của cách ứng xử thị trường nói lên cách thức tiến hành cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường.

Phương pháp cạnh tranh (methods of competition) Yếu tố của cách ứng xử thị trường nói lên cách thức tiến hành cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường. Nó có thể bao gồm các phương pháp như:

(1) Cạnh tranh giá cả. Người bán có thể tìm cách hỗ trợ cho người mua bằng cách bán hàng cho họ với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh, nhưng người bán phải luôn luôn nhớ rằng đối thủ cũng có thể bán với giá thấp hơn anh ta. Kết quả là, tất cả các doanh nghiệp đều bị giảm lợi nhuận.

(2) Cạnh tranh phi giá cả. Phương pháp cạnh tranh này có 3 dạng: Phân biệt sản phẩm thực tế và phân biệt sản phẩm thông qua nghệ thuật bán hàng, cạnh tranh bằng nhãn hiệu mới. Trong trường hợp thứ nhất, người bán tìm cách làm cho các sản phẩm tương tự về mặt kỹ thuật trở nên khác nhau thông qua việc thay đổi chất lượng, mẫu mã hoặc tăng công suất. Những lỗ lực như vậy nhằm làm cho người mua tưởng rằng hàng hóa của anh ta tốt hơn hàng hóa của đối thủ cạnh tranh.

Trong trường hợp thứ hai, người bán tập trung vào nỗ lực xúc tiến bán hàng như quảng cáo, quà tặng dùng thử, phát phiếu mua hàng không phải trả tiền, trình diễn thử, trưng bày hàng hóa, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ. Những hành vi như vậy nhằm làm cho người tiêu dùng quen với hàng hóa, hướng sự chú ý của họ vào các thuộc tính nổi bật (thực sự hoặc tưởng tượng), khác với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp thứ ba, nhà cung cấp có thể đưa ra nhãn hiệu mới, thiết kế lại mẫu mã nhằm làm cho hàng hóa của anh ta giữ được khả năng cạnh tranh khi tiến bộ công nghệ hoặc thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng làm cho mức tiêu thụ của anh ta suy giảm.

(3) Sản xuất với chi phí thấp. Mặc dù chi phí thấp không phải là công cụ cạnh tranh trực tiếp, nhưng đây là đường lối cơ bản để tăng cường vị thế của nhà cung cấp trên thị trường. Khả năng cắt giảm chi phí tạo điều kiện cho việc áp dụng biện pháp giảm giá (đối thủ không ứng phó được) hoặc tăng cường khả năng tài chính để phân biệt sản phẩm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên