Học thuật

Phương pháp chế tạo là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương pháp chế tạo (engineering method) là gì?

Phương pháp chế tạo là gì?

Phương pháp chế tạo (engineering method) là phương pháp được sử dụng trong phân tích chi phí bằng số liệu thống kê, trong đó các tham số kỹ thuật do các kỹ sư đưa ra được dùng làm cơ sở để tính toán mức chi phí sản xuất tối thiểu tại các mức sản lượng khác nhau.

Phương pháp chế tạo (engineering method) là phương pháp được sử dụng trong phân tích chi phí bằng số liệu thống kê, trong đó các tham số kỹ thuật do các kỹ sư đưa ra được dùng làm cơ sở để tính toán mức chi phí sản xuất tối thiểu tại các mức sản lượng khác nhau. Ưu điểm của phương pháp này là có thể giả định giá đầu vào và công nghệ không thay đổi, sản phẩm và đầu vào đồng nhất. Nhược điểm cơ bản của phương pháp này là không bao hàm những chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên