Học thuật

Phương pháp điều chỉnh trong cắt giảm thuế quan là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương pháp điều chỉnh trong cắt giảm thuế quan (concertina method of tariff reduction) là gì?

Phương pháp điều chỉnh trong cắt giảm thuế quan là gì?

Phương pháp điều chỉnh trong cắt giảm thuế quan (concertina method of tariff reduction) là phương pháp cắt giảm thuế quan.

Phương pháp điều chỉnh trong cắt giảm thuế quan (concertina method of tariff reduction) là phương pháp cắt giảm thuế quan trong đó người ta chỉ cắt giảm các loại thuế có thuế suất cao trong khi giữ nguyên mức thuế thấp. Phương pháp này làm cho sự chênh lệch mức thuế giữa các loại thuế quan giảm dần.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin mới lên