Tài chính tiêu dùng

PJICO: Lãi trước thuế 6 tháng ước đạt 95 - 100 tỷ đồng, hoàn thành 52 - 55% kế hoạch năm

(VNF) - Tổng công ty Bảo hiểm PJICO mới đây đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. ĐHĐCĐ thường niên PJICO năm 2020 đã thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

PJICO: Lãi trước thuế 6 tháng ước đạt 95 - 100 tỷ đồng, hoàn thành 52 - 55% kế hoạch năm

PJICO: Lãi trước thuế 6 tháng ước đạt 95 - 100 tỷ đồng, hoàn thành 52 - 55% kế hoạch năm. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, năm 2019, công ty hoàn thành vượt mức, toàn diện mọi chỉ tiêu năm 2019, chi cổ tức 13%.

Cụ thể, trong năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc (chưa tính bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) của PJICO đạt 3.048 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2018; tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc giảm 4% so với năm 2018; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng trưởng 12% so với 2018; mức chi trả cổ tức 13% (kế hoạch là 12%).

Trong năm 2019, PJICO đã nâng tỷ lệ đồng bảo hiểm cho 2 đội tàu bay lớn của Việt Nam là Vietjet Air và Bamboo Airway lên lần lượt là 15% và 20%.

Trên cơ sở đánh giá tác động của kinh tế xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, năm 2020, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu là 3.468 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế không thấp hơn 180,8 tỷ đồng, mức cổ tức dự kiến chi trả là 12%.

PJICO cũng ước tính đến hết 6 tháng năm 2020, công ty sẽ đạt mức tăng trưởng về doanh thu khoảng 15%, lợi nhuận trước thuế ước đạt 95 - 100 tỷ đồng, hoàn thành 52 - 55% kế hoạch năm.

ĐHĐCĐ cũng nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm tăng tính thanh khoản và hấp dẫn cho cổ phiếu PJICO trên thị trường chứng khoán, bảo đảm quyền lợi cho tất cả các nhà đầu tư và các cổ đông.

PJICO cũng cho biết công ty đang nghiên cứu, mở rộng quy mô, tăng thị phần đối với các địa bàn còn nhiều tiềm năng. Cụ thể, tổng công ty đang đẩy nhanh quá trình thành lập thêm công ty mới tại Hà Nội, TP. HCM.

Tin mới lên