Tài chính

Platinum Victory chào mua công khai 31,3 triệu cổ phiếu REE giá 45.000 đồng/cổ phiếu

(VNF) - Platinum Victory dự chi 1.400 tỷ đồng mua vào 31,3 triệu cổ phiếu REE, qua đó nâng sở hữu tại REE lên trên 35%. Đối tượng chào mua là các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu cổ phiếu REE, bởi room ngoại tại công ty này hiện đã kín.

Platinum Victory chào mua công khai 31,3 triệu cổ phiếu REE giá 45.000 đồng/cổ phiếu

Platinum Victory muốn nâng sở hữu tại "ông lớn" ngành năng lượng REE

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) vừa cho biết đã nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu REE của Platinum Victory Pte. Ltd.

Theo đó, Platinum Victory chào mua công khai 31.346.949 cổ phiếu REE, tương đương 10,11% tổng vốn điều lệ của REE.

Đáng chú ý, mức giá chào mua mà Platinum Victory đưa ra là 45.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 25% so với thị giá chốt phiên 14/8.

Như vậy, quỹ ngoại này dự chi khoảng 1.400 tỷ đồng để nâng sở hữu tại REE lên 35,01%.

Cổ phiếu đăng ký chào mua là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác.

Thời gian chào mua công khai dự kiến là trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu chào mua công khai theo quy định của pháp luật, khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua.

Phía Platinum Victory cho biết vì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) tại REE là 49% và hiện nay nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu 49% vốn điều lệ REE nên đối tượng chào mua lần này chỉ áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông có thể chuyển nhượng của REE.

Nửa đầu năm 2019, REE ghi nhận doanh thu thuần 2.337 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của công ty này lại giảm 17% xuống còn 937 tỷ đồng.

Hai nguyên nhân chính kèo lùi lợi nhuận của REE là lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết giảm và đặc biệt là chi phí tài chính tăng vọt thêm khoảng 200 tỷ đồng, chủ yếu do chênh lệch dự phòng - hoàn nhập giảm giá đầu tư và chi phí lãi vay tăng mạnh.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của REE ở mức 17.793 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm. Lượng tài sản này được hình thành từ 7.629 tỷ đồng nợ phải trả (tăng 37%) và 10.163 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (tăng 2,4%).

Tin mới lên