Tài chính

PLC chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% vào 15/6

(VNF) - Ngày 15/6 tới đây Tổng công ty hóa dầu Petrolimex – CTCP (HNX:PLC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20%.

PLC chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% vào 15/6

PLC dự kiến sẽ dành 80% lợi nhuận sau thuế của năm 2018 để chi trả cổ tức

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 29/6/2018.

Được biết, PLC sẽ dành 94% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017, tương đương 162 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Năm 2017, hóa dầu Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.046 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 88% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, tương đương 72% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.  

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT PLC cho biết nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng khó khăn, Chính phủ chưa có vốn đối ứng, nên các công trình đầu tư giao thông ngừng trệ làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh ngành hàng nhựa đường. Đồng thời, nhu cầu dầu mỡ nhờn cho công nghiệp và phương tiện thi công cũng giảm. Bên cạnh đó, mảng xuất khẩu hàng hải của công ty cũng sụt giảm khi chỉ đạt 1.000 tấn trong khi kế hoạch là 3.500 tấn. Những năm trước có thời điểm đạt 13.000 tấn.

Năm 2018, trên cơ sở giá dầu thế giới dao động quanh mức 60-70 USD/thùng và có thể tăng vào nửa đầu năm, ổn định ở nửa cuối năm, PLC đặt mục tiêu sản lượng 359.280 tấn, tăng 5% so với năm trước với doanh thu thuần 5.531 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Lợi nhuận sau thuế ở mức 189,4 tỷ đồng, tăng 11%. PLC dự kiến sẽ dành 80% lợi nhuận sau thuế của năm 2018 để chi trả cổ tức.

 

Tin mới lên