Tài chính

PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận gần 1.230 tỷ đồng, cổ tức 20%

(VNF) - Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 17/4 tại TP. HCM.

PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận gần 1.230 tỷ đồng, cổ tức 20%

PNJ đặt mục tiêu lợi nhuận gần 1.230 tỷ đồng, cổ tức 20%

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh, PNJ đặt mục tiêu doanh thu hơn 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.230 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 15% so với thực hiện năm 2020. Cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Năm vừa qua, PNJ ghi nhận doanh thu đạt 17.511 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.069 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tăng trưởng 3%, tuy nhiên lợi nhuận lại giảm 10% so với năm trước. Kết quả kinh doanh này đã vượt 21% mục tiêu doanh thu và vượt 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

HĐQT doanh nghiệp bán lẻ này đề xuất chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 20%, tương đương số tiền 453 tỷ đồng (trong khi kế hoạch đầu năm là 18%). PNJ đã tạm ứng cổ tức tổng tỷ lệ 14%, do vậy đợt chia cuối cho năm 2020 có tỷ lệ 6%.

Bên cạnh đó, PNJ dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng khối lượng phát hành là hơn 3,4 triệu cổ phiếu.

Với giá phát hành ESOP dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 34 tỷ đồng. Lô cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên, 70% bị hạn chế trong 2 năm và 40% hạn chế trong 3 năm.

Một nội dung đáng chú ý khác, đó là HĐQT dự kiến xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Hạnh và Lê Quang Phúc do hết thời hạn bổ nhiệm. Đồng nghĩa là doanh nghiệp sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Tin mới lên