M&A

Prosper Logistics 'thế chân' SSI trở thành cổ đông lớn tại Transimex

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) đã bán hơn 6,5 triệu cổ phiếu TMS của Công ty Cổ phần Transimex, tương ứng 13,58% vốn.

Prosper Logistics 'thế chân' SSI trở thành cổ đông lớn tại Transimex

Prosper Logistics 'thế chân' SSI trở thành cổ đông lớn tại Transimex.

Giao dịch được thực hiện ngày 27/3. Sau khi kết thúc giao dịch, SSI chỉ còn nắm giữ 88,923 cổ phiếu TMS, tương ứng 0,19% vốn.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Prosper Logistics đã mua thỏa thuận tổng cộng hơn 7,3 triệu cổ phiếu TMS và chính thức trở thành cổ đông lớn tại đây với tỷ lệ sở hữu gần 15,5%.

Được biết, đây là giao dịch thỏa thuận với giá bình quân 30.090 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị Prosper Logistics bỏ ra trên 242 tỷ đồng.

Prosper Logistics là tổ chức có liên quan đến JWD Asia Holding Private Limited - cổ đông lớn của TMS. Theo đó, Prosper Logistics và JWD Asia có cùng Giám đốc là ông Tanate Piriyothinkul. Hiện nhóm này đang sở hữu tổng cộng 23,7% cổ phần tại TMS.

WD Asia Holding Private Limited vừa trở thành cổ đông lớn tại TMS sau khi  mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại TMS từ 3,7% lên 8,2%.

Nhìn chung trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của Transimex không có sự tăng trưởng nổi bật. Doanh thu thuần đạt hơn 2.291 tỷ đồng , tăng 7% so với năm 2017. Giá vốn hàng bán tăng 8% chiếm hơn 2.040 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp gần như không thay đổi, đạt 251 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 1% so với 249,3 tỷ đồng năm 2017.

Trong năm 2018, toàn bộ chi phí đều tăng, trong đó chi phí tài chính tăng cao nhất ở mức 43% so với năm  trước, chiếm 94 tỷ đồng (với chi phí lãi vay giảm 2% so với năm trước, chiếm 58 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2018, TMS ghi nhận 267,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với năm 2017 (242,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, tăng trưởng trên không phải đến từ hoạt động kinh doanh chính mà đến từ doanh thu tài chính, khi doanh thu này được ghi nhận đạt gần 40 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. 

Năm 2018, TMS ghi nhận lãi ròng đạt 219,7 tỷ đồng, tăng 13% so với 194,39 tỷ đồng năm 2017.

Tin mới lên