Tài chính tiêu dùng

Prudential Việt Nam công bố doanh thu bảo hiểm gần 22.000 tỷ đồng, tăng 15,4%

(VNF) - Năm 2019, Prudential đạt tổng doanh thu 27.537 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 21.952 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2018.

Prudential Việt Nam công bố doanh thu bảo hiểm gần 22.000 tỷ đồng, tăng 15,4%

Prudential Việt Nam đạt gần 22.000 tỷ đồng doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm. (Ảnh minh hoạ)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019. Theo đó năm 2019, Prudential đạt tổng doanh thu 27.537 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 21.952 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2018.

Năm 2019, doanh thu phí mới quy năm của công ty đạt 5.040 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2018. Với việc cải tổ trong hoạt động kinh doanh và vận hành doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, Prudential ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 2.688 tỷ đồng. Trong năm 2019, Prudential đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn 6.257 tỷ đồng.

Đến năm 2019, tổng giá trị tài sản của Prudential Việt Nam đạt 103.819 tỷ đồng, tăng 15,3%, trong đó tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 93.937 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2018.

Liên quan đến ngành bảo hiểm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý I/2020, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp đạt mức tăng cao, ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%.

Ðối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, việc tuyển dụng mới tiếp tục tăng trưởng (do chính sách thi tuyển đại lý mới được thay đổi trong bối cảnh dịnh bệnh) góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng phí bảo hiểm mới.

Tin mới lên