Nhân vật

PV Drilling có Tổng giám đốc mới,  PVI bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mang quốc tịch Đức

(VNF) - HĐQT PV Drilling vừa ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc PV Drilling, thay ông Phạm Tiến Dũng. Tại PVI, HĐQT cũng bổ nhiệm ông Trương Minh Đức và ông Alexander-Nicolai Neumann, đều mang quốc tịch Đức, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PVI.

PV Drilling có Tổng giám đốc mới,  PVI bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mang quốc tịch Đức

Ông Nguyễn Xuân Cường làm Tổng giám đốc PV Drilling

Ông Nguyễn Xuân Cường làm Tổng giám đốc PV Drilling

HĐQT Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa ban hành quyết định miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc PV Drilling và ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc PV Drilling.

Đồng thời, HĐQT ban hành quyết định bầu ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Drilling kể từ ngày 12/4/2019.

PVI bổ nhiệm cùng lúc 2 Phó tổng giám đốc mang quốc tịch Đức

HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) vừa quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Đức, quốc tịch Đức giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PVI.

Đồng thời, HĐQT cũng bổ nhiệm ông Alexander - Nicolai Neumann giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của công ty. Ông Alexander - Nicolai Neumann cũng mang quốc tịch Đức.

 Tân Phó tổng giám đốc Trương Minh Đức (đứng giữa).

Theo kết quả kinh doanh quý I/2019 được PVI công bố mới đây, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch với tỷ lệ lần lượt là 11,5% và 15,1%.

Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch của quý I/2019 với tỉ lệ lần lượt là 16,9% và 43,9%. 

Trước đó, ngày 16/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo tập đoàn về công tác cán bộ, sau khi Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc PVN của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn.

Tại hội nghị tập thể lãnh đạo PVN, Hội đồng thành viên PVN đã chấp thuận cho ông Sơn thôi chức theo nguyện vọng trong đơn xin từ chức trước đó. Dù vậy, quyết định chính thức vẫn chưa được PVN công bố rộng rãi cho tới khi có người thay thế.

Tin mới lên