Tài chính

PV Drilling sẽ phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017

(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - (PV Drilling, HoSE: PVD) vừa thông qua nghị quyết về việc trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu.

PV Drilling sẽ phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017

PV Drilling sẽ phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.

Theo nghị quyết, dự kiến PV Drilling sẽ phát hành 38.285.016 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu sẽ là 382.850.160.000 đồng.

Với tỷ lệ phát hành 10% thì cứ 10 cổ phiếu đang sở hữu, các cổ đông sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Dự kiến, PV Drilling sẽ chi trả cổ tức trong khoảng thời gian từ 25/6 đến 31/8.

Được biết, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2018 theo báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán.

Theo Báo cáo của HĐQT, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam) đạt doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 198 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4, PV Drilling cũng đã được thông qua nghị quyết về kế hoạch SXKD năm 2019, theo đó sẽ tăng cường tìm kiếm việc làm, chú trọng việc thu hồi công nợ và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cắt giảm chi phí, kiểm soát ngân sách với mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc PV Drilling cho biết, theo tình hình hợp đồng hiện tại, cùng những dự báo khả quan trong thời gian tới, dự kiến doanh thu năm của PV Drilling sẽ trên 4.000 tỷ đồng và kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch.

Tin mới lên