Tài chính

PV GAS: Lãi 6 tháng đạt gần 7.000 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch cả năm

(VNF) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính trong 6 tháng đầu năm 2022.

PV GAS: Lãi 6 tháng đạt gần 7.000 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch cả năm

PV GAS: Lãi 6 tháng đạt gần 7.000 tỷ, tương đương 98% kế hoạch cả năm.

Theo đó, trong kỳ, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016,4 nghìn tấn LPG, bằng 123% kế hoạch 6 tháng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. 

Trong 6 tháng, công ty cũng sản xuất và cung cấp 56,8 nghìn tấn condensate, bằng 167% kế hoạch, bằng 185% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS hoàn thành kế hoạch từ 34-87%, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 54.560,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.676,7 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 6.919,5 tỷ đồng, tăng 59%.

PV GAS cũng cho biết trong thời gian này, công tác đầu tư xây dựng được công ty triển khai tích cực, tiến độ các dự án được bám sát theo kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ là 1.381,1 tỷ đồng; toàn PV GAS giải ngân 1.427,2 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV GAS đã thông qua kế hoạch doanh thu năm đạt 80.000 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận ròng 7.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,3% và giảm 20,5% so với thực hiện năm ngoái.

Năm nay, PV GAS tiếp tục thực hiện tái cấu trúc theo hướng tập trung hiệu quả và thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như dự án kho chứa LNG 1 MMTPA, dự án trạm nạp xe bồn LNG (tại Thị Vải); dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án bồn chứa LPG Thị Vải...

PV GAS cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên kết chuỗi... Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, PV GAS đặt mục tiêu giữ vị trí độc quyền trên thị trường khí khô, duy trì 70% thị phần LPG và trên 50% thị phần mảng LNG. Lô khí LNG nhập khẩu đầu tiên sẽ vào tháng 11/2022, khi dự án LNG Thị Vải bắt đầu hoạt động.

Tin mới lên