Tài chính

PV GAS ước tính doanh thu năm 2022 đạt 100.000 tỷ đồng

(VNF) - Lãnh đạo PV GAS dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022 ước vượt kế hoạch từ 25-77% kế hoạch cả năm, trong đó doanh thu dự kiến đạt mốc 100.000 tỷ đồng.

PV GAS ước tính doanh thu năm 2022 đạt 100.000 tỷ đồng

PV GAS ước tính doanh thu năm 2022 đạt 100.000 tỷ đồng.

Tại hội thảo nhà đầu tư năm 2022, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) cho biết chỉ tiêu tài chính ước thực hiện của công ty trong 9 tháng vượt kế hoạch từ 40-60%. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022 ước vượt kế hoạch từ 25-77% kế hoạch cả năm, trong đó doanh thu dự kiến đạt mốc 100.000 tỷ đồng.

SSI Research trước đó cho biết doanh thu 9 tháng đầu năm của PV GAS đạt 76.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế là 14.000 tỷ đồng, tăng 61,8%.

Như vậy tính riêng trong quý III/2022, PV GAS ghi nhận doanh thu đạt 22.158 tỷ đồng và lãi trước thuế 3.218 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và tăng 4% so với quý III/2021.

Được biết, năm 2022, đại hội đồng cổ đông thường niên của PV GAS đã thông qua kế hoạch doanh thu 80.000 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận ròng 7.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,3% và giảm 20,5% so với thực hiện năm ngoái.

Giai đoạn 2022 - 2025, PV GAS đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình trên 7-9%/năm. Về thị phần trong nước, công ty đặt mục tiêu 100% thị trường khí khô, trên 50% thị trường LNG và trên 70% thị trường LPG; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình đạt trên 20%/năm.

Tin mới lên