Tài chính

PV Oil: Vượt xa kế hoạch năm, doanh thu hợp nhất 2017 đạt 56.000 tỷ, lãi trước thuế 405 tỷ

(VNF) – Năm 2017, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) ước đạt 56.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất (bằng 165% kế hoạch năm) và 405 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (bằng 125% kế hoạch năm).

PV Oil: Vượt xa kế hoạch năm, doanh thu hợp nhất 2017 đạt 56.000 tỷ, lãi trước thuế 405 tỷ

Nếu tính khoản thuế form D đang chờ hoàn thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PV Oil lên tới 540 tỷ đồng

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2017 PV Oil đã bán được 13,4 triệu tấn dầu thô; cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 6,1 triệu tấn từ nguồn nội địa (hoàn thành 114% kế hoạch) và thực hiện nhập khẩu 0,64 triệu tấn (hoàn thành 182% kế hoạch).

Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu, PV Oil đã mua xăng dầu của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ước đạt 1,409 triệu m3, khối lượng nhập khẩu xăng dầu ước đạt 1,329 triệu m3.

PV Oil cũng tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phạm vi sản xuất pha chế xăng dầu trên phạm vi cả nước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống. Tổng sản lượng sản xuất ước đạt 700 nghìn m3/tấn, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2017.

Tính cả năm, doanh thu hợp nhất của PV Oil ước đạt 56.000 tỷ đồng (165% kế hoạch năm). Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ ước đạt 325 tỷ đồng; lợi nhuận các công ty con ước đạt 154 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 405 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm.

Nếu tính khoản thuế form D đang chờ hoàn thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 540 tỷ đồng, hoàn thành 166% kế hoạch năm.

Tổng công ty nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 142% kế hoạch năm 2017.

Năm 2018, PV Oil đặt ra chỉ tiêu sản lượng sản xuất xăng dầu 854 nghìn m3, sản lượng kinh doanh xăng dầu 3,15 triệu m3/tấn, tổng doanh thu hợp nhất 41 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống 7,2 nghìn tỷ đồng.

Tin mới lên