Tài chính

PV Power dự kiến trả lương gần 140 triệu/tháng cho các ‘sếp’ HĐQT

(VNF) - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower – mã chững khoán POW) trình ĐHĐCĐ lần thứ nhất năm 2018 thông qua phương án chi hơn 6 tỷ đồng trả lương cho 8 lãnh đạo cấp cao trong 6 tháng cuối năm 2018.

PV Power dự kiến trả lương gần 140 triệu/tháng cho các ‘sếp’ HĐQT

PV Power dự kiến trả lương gần 140 triệu/tháng cho các ‘sếp’ HĐQT

Cụ thể, chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ nhận mức lương trước thuế là 831 triệu đồng/6 tháng; chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng sẽ nhận mức lương giống như vậy là 831 triệu đồng/6 tháng. Như vậy, mỗi tháng Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sẽ nhận lương 138,5 triệu đồng.

Dự kiến quỹ lương dành cho 3 thành viên HĐQT chuyên trách là 2,243 tỷ đồng, tương đương với 747,6 triệu đồng/người/6 tháng. Như vậy, mỗi thành viên HĐQT chuyên trách sẽ nhận lương 124,6 triệu đồng/tháng.

Vị trí Trưởng ban kiểm soát nhận 747,9 triệu đồng trong 6 tháng cuối năm và hai kiểm soát viên chuyên trách nhận tổng số tiền lương 1,394 tỷ đồng trong cùng thời gian này.

Như VietnamFinane đã đưa tin, ngày 26/6 tới đây, PV Power sẽ tổ chức ĐHĐCĐ đầu tiên sau phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đã được tổ chức thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hôm 31/1.

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông sẽ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018 - 2022, trong đó có kế hoạch thoái vốn của PV Power tại các đơn vị thành viên, thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Tổng công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã POW.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng thông qua mức lương, thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (1/7/2018 đến hết 31/12/2018), PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu 14.037 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 858 tỷ đồng và nộp ngân sách 609 tỷ đồng.

Sau ĐHĐCĐ, PV Power chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 1/7/2018.

 

Tin mới lên