Tài chính

PV Power được định giá gần 3 tỷ USD

(VNF) – Giá trị doanh nghiệp của PV Power là 60.623 tỷ đồng, tương đương gần 3 tỷ USD, theo nguồn tin từ Bộ Công thương.

PV Power được định giá gần 3 tỷ USD

"Bom tấn" PV Power được định giá 60.623 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7 tỷ USD, nếu tính tỷ giá 22.500 đồng/USD

Nguồn tin từ Bộ Công thương cho biết, Bộ này vừa ban hành quyết định về việc xác định giá trị Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) để cổ phần hóa.

Theo nội dung quyết định, giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) là 60.623 tỷ đồng. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại PV Power là 33.556 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất là 18,79 tỷ đồng.

Vẫn theo quyết định của Bộ Công thương, giá trị định giá trên là căn cứ vào Báo cáo kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam của Kiểm toán Nhà nước gửi kèm theo Công văn số 147/KTNN-TH ngày 3/3/2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, căn cứ vào Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam do liên danh tư vấn định giá là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam thực hiện (đã được điều chỉnh theo Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Song song, giá trị định giá PV Power cũng được xác định theo đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 6979/DKVN-TC ngày 4/11/2016 về việc thẩm định giá trị doanh nghiệp PV Power, Công văn số 2124/DKVN-HĐTV ngày 10/4/2017 về việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp của PV Power theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

PV Power

PV Power được định giá 60.623 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7 tỷ USD

Quyết định của Bộ Công thương cũng đề cập đến một số vấn đề liên quan về xác định giá trị doanh nghiệp PV Power tại thời điểm 0h ngày 1/1/2016.

Theo đó, số liệu tại thời điểm 0h ngày 1/1/2016 để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa PV Power đã được điều chỉnh theo kết quả kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính (tại Công văn số 65771/CT-KTT2 ngày 21/10/2016 của Cục thuế Hà Nội về việc quyết toán thuế để xác định giá trị doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội đã đề nghị căn cứ kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa PV Power).

Thứ hai, hầu hết các cơ sở nhà đất PV Power đang quản lý, sử dụng dưới hình thức thuê đất, trả tiền hàng năm. Khi thực hiện cổ phần hóa, PV Power lựa chọn hình thức thuê đất đối với hầu hết các cơ sở nhà đất đang quản lý, sử dụng và đã có văn bản về phương án sử dụng đất gửi UBND các tỉnh/thành phố.

Trường hợp sau này ý kiến của UBND tỉnh/thành phố khác với phương án sử dụng đất của PV Power hiện dùng, PV Power sẽ điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất và trách nhiệm về tài chính liên quan đến đất vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm quyết toán cổ phần hóa, chỉnh thức chuyển từ Tổng công ty sang công ty cổ phần.

Thứ ba, giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa PV Power đã bao gồm giá trị của Sân phân phối 500KV Trung tâm Điện lực Vũng Áng là 218,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chấp thuần chủ trương việc nhận lại tài sản này nhưng chưa thực hiện chuyển giao tài sản. Giá trị PV Power sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số đã ghi nhận nêu trên khi PVN và PV Power chuyển giao tài sản.

Thứ tư, hiện nay, PV Power đang thực hiện chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na. Do chưa hoàn thành các thủ tục thoái vốn theo quy định nên giá trị khoản đầu tư tài chính của PV Power vào Thủy điện Hủa Na vẫn được xác định lại và tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa PV Power.

Trường hợp trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đến thời điểm PV Power chính thức chuyển sang công ty cổ phần, PV Power hoàn thành các thủ tục thoái vốn và thực hiện thoái vốn tại Thủy điện Hủa Na, sẽ điều chỉnh tại thời điểm quyết toán cổ phần hóa theo quy định.

Tin mới lên