M&A

PV Power muốn thoái sạch vốn tại Công ty cổ phần điện Việt Lào

(VNF) - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố thông tin về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của  ty tại Công ty Cổ phần điện Việt Lào (VLP).

PV Power muốn thoái sạch vốn tại Công ty cổ phần điện Việt Lào

PV Power (POW) muốn thoái sạch vốn tại công ty đầu tư bên Lào.

Theo đó, PV Power dự kiến thoái toàn bộ 30.805.200 cổ phiếu Công ty Cổ phần điện Việt Lào.

Công ty Cổ phần điện Việt Lào được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Văn bản số 1477/CP-QHQT ngày 19/11/2002 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Việt - Lào, nhằm hiện thực hóa Hiệp định hợp tác năng lượng điện – một lĩnh vực trọng tâm trong việc hợp tác kinh tế, chính trị giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào. Mục tiêu chính của công ty là thực hiện đầu tư xây dựng các Dự án thủy điện tại Lào theo hình thức BOT để nhập khẩu phần lớn điện năng cho Việt Nam và một phần phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa của Lào.

Ngày 11/7/2003, công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1.800 tỷ đồng bao gồm các cổ đông sáng lập: Tổng công ty Sông Đà (60% vốn điều lệ); Tổng công ty điện lực Việt Nam (10% vốn điều lệ); Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (10% vốn điều lệ); Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (10% vốn điều lệ); Tổng công ty xây dựng Miền Trung (5% vốn điều lệ); Tổng công ty đầu tư và phát triển độ thi và khu công nghiệp Việt Nam (5% vốn điều lệ).

Ngày 25/4/2007, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu cổ đông công ty, điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty từ 1.080 tỷ đồng lên 5.300 tỷ đồng và đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Việt – Lào thành Công ty Cổ phần điện Việt Lào.

Tới tháng 11/2019, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào bao gồm Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu 35,11% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Xây dựng Việt Hà sở hữu 20,79% vốn điều lệ; PV Power sở hữu 9,85% vốn điều lệ; Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt sở hữu 9,6% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn sở hữu 8,32% vốn điều lệ; Công ty TNHH Khải Hưng sở hữu 7,98% vốn điều lệ và các cổ đông khác.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào)

Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện Việt Lào có 03 Công ty con trực thuộc, bao gồm: Công ty TNHH Điện Xekaman1 - chủ đầu tư Cụm Dự án thủy điện Xekaman 1 (có công suất lắp máy 326MW) tại tỉnh Attapeu, Lào; Công ty TNHH Điện Xekaman3 là chủ đầu tư dự án thủy điện Xekaman 3 (có công suất lắp máy 250MW) tại tỉnh Sekong, Lào; Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt Lào được thành lập để đầu tư xây dựng và kinh doanh tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê Vientiane Plaza Hotel tại thủ đô Vientiane, Lào.

Xét về hoạt động kinh doanh của PV Power, năm 2021, tổng sản lượng điện toàn PV Power đạt 14.701 triệu kWh. Doanh thu toàn Tổng công ty năm 2021 ước đạt 25.625 tỷ đồng. Doanh thu Công ty Mẹ năm 2021 ước đạt 17.979 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty năm 2021 ước đạt 2.184 tỷ đồng, bằng 141% KH năm; lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty ước đạt 1.917 tỷ đồng.

Năm 2022, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện dự kiến là 13,9 tỷ kWh, tổng doanh thu là 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra là 1.012 tỷ đồng.

Tin mới lên