Tài chính

PV Power NT2 báo lãi trên 1.000 tỷ, phải thu khách hàng tăng vọt

(VNF) – PV Power NT2, một trụ cột của PV Power, báo lãi sau thuế 1.085 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 4,9% so với năm 2015 nhưng vượt 49% kế hoạch năm. Các khoản phải thu của PV Power NT2 cũng tăng mạnh trong năm qua, từ mức 1.576 tỷ đồng của năm 2015 lên mức 3.609 tỷ đồng.

PV Power NT2 báo lãi trên 1.000 tỷ, phải thu khách hàng tăng vọt

PV Power NT2 báo lãi trên nghìn tỷ trong năm 2016

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2), một trong những trụ cột của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016, theo đó, PV Power NT2 đạt doanh thu 7.983 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 18,6% so với năm 2015 và vượt khá xa mức kế hoạch doanh thu cả năm 6.003,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do tỷ lệ giá vốn tăng mạnh từ mức 75,6% của năm 2015 lên mức 83,1% nên lợi nhuận gộp năm 2016 của PV Power NT2 chỉ đạt mức 1.351 tỷ đồng, giảm 17,7% so với năm 2015. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến lợi nhuận sau thuế năm 2016 của PV Power NT2 giảm 4,9% so với năm 2015, đạt mức 1.085 tỷ đồng. Dù vậy, mức lãi sau thuế này vẫn cao hơn tới 49% so với lợi nhuận kế hoạch.

Sở dĩ mức giảm lợi nhuận sau thuế của PV Power NT2 thấp hơn nhiều mức giảm lợi nhuận gộp là do 3 nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng rất mạnh, từ mức 65 tỷ đồng của năm 2015 lên mức 103 tỷ đồng năm 2016, do lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá đều tăng mạnh.

Nhóm nguyên nhân thứ hai là do chi phí tài chính của PV Power NT2 giảm mạnh trong năm 2016, từ mức 359 tỷ đồng năm 2015 xuống mức 249 tỷ đồng, trong đó đặc biệt là doanh nghiệp này không phải phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá lũy kế trong quá trình xây dựng cơ bản trong năm 2016. Năm 2015, PV Power NT2 đã phải gánh tới 66,3 tỷ đồng chi phí này. Ngoài ra, lỗ chênh lệch tỷ giá của PV Power NT2 cũng giảm trong năm qua, từ mức 29 tỷ đồng xuống mức 12,2 tỷ đồng.

Nhóm nguyên nhân thứ ba là chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 của PV Power NT2 đã giảm tới 89,5 tỷ đồng so với năm 2015, xuống mức 56,8 tỷ đồng. Nguyên do quan trọng đến từ việc doanh nghiệp này đã được hoàn nhập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi, cụ thể là lãi chậm thanh toán tiền điện, tổng cộng 35,3 tỷ đồng từ Công ty Mua bán Điện (EPTC) trong năm 2016.

PV Power NT2

PV Power NT2, một trụ cột của PV Power, báo lãi sau thuế 1.085 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 4,9% so với năm 2015 nhưng vượt 49% kế hoạch năm

Một thông tin cũng rất đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính năm 2016 của PV Power NT2 là việc các khoản phải thu ngắn hạn của công ty này tăng tới 2.033 tỷ đồng trong năm qua, từ mức 1.576 tỷ đồng của năm 2015 lên mức 3.609 tỷ đồng, tương đương với mức tăng tới 129%.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng này là do sự tăng lên của các khoản tiền điện tạm tính phải thu Công ty Mua Bán Điện (EPTC) tính đến thời điểm 31/12/2016 chưa xuất hóa đơn.

Mặc dù vậy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PV Power NT2 trong năm 2016 vẫn không bị giảm đi do doanh nghiệp này đã tăng các khoản phải trả Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) từ mức 559 tỷ đồng của năm 2015 lên mức 2.587 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 2.028 tỷ đồng.

Liên quan đến PV Power – công ty sở hữu 60% cổ phần của PV Power NT2, mới đây, nguồn tin của Wall Street Journal (WSJ) cho biết, Chính phủ Việt Nam đang tính bán một lượng lớn cổ phần tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm nỗ lực mở cửa nền kinh tế hơn nữa.

Cũng theo nguồn tin trên, việc bán cổ phần có thể giúp Nhà nước thu về 700 triệu USD, và số tiền thu được sử dụng làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án năng lượng khác.

Tin mới lên