M&A

PVC: Hội đồng quản trị quyết mua lại 5% vốn để bình ổn giá cổ phiếu

(VNF) - Hội đồng quản trị của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (PV DMC, HNX: PVC) đã thông qua phương án mua tối đa 2,5 triệu cổ phiếu PVC làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu PVC và làm cơ sở để huy động vốn cho đầu tư theo chiến lược phát triển của công ty.

PVC: Hội đồng quản trị quyết mua lại 5% vốn để bình ổn giá cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong năm 2019 - 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số cổ phần trên tương đương với 5% số lượng cổ phiếu niêm yết và sẽ được mua bằng thặng dư vốn cổ phần. Giá mua sẽ được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và không vượt quá giá mua đã được tổng giám đốc trình.

Trên thị trường, giá cổ phiếu PVC đang giao dịch quanh ngưỡng 7.000 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với mức giá 5.700 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm.

PVC hiện có cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (36%). Doanh nghiệp này hiện đang cung cấp các loại hình dịch vụ hóa kỹ thuật, bao gồm dịch vụ dung dịch khoan; dịch vụ chống ăn mòn; dịch vụ làm sạch và dịch vụ xử lý môi trường; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa chất, hóa phẩm phục vụ cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, PVC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt trên 986 tỷ đồng. Trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 24,1 tỷ đồng, gấp 7,6 lần chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 13,1 tỷ đồng.

Trên thực tế, PVC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 rất thấp với 3,17 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và khoảng 0,17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tin mới lên