Tài chính

PVEP báo doanh thu hơn 8.800 tỷ đồng sau 4 tháng

(VNF) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của PVEP đạt hơn 8.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 2.300 tỷ đồng.

PVEP báo doanh thu hơn 8.800 tỷ đồng sau 4 tháng

PVEP báo doanh thu hơn 8.800 tỷ đồng sau 4 tháng

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2021 với tổng doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 627 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của PVEP đạt hơn 8.800 tỷ đồng, nộp NSNN gần 2.300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, sản lượng khai thác trong tháng 4 đạt 0,3 triệu tấn quy dầu. Trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn; sản lượng khí xuất bán đạt 90 triệu m3.

Tính chung 4 tháng, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 1,2 triệu tấn quy dầu.

Năm 2021, PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng khoảng 0,67 triệu tấn quy dầu, sản lượng khai thác đạt 3,37 triệu tấn quy dầu; phấn đầu nộp NSNN khoảng 4.485 tỷ đồng.

Như vậy, sau 4 tháng đầu năm, PVEP đã khai thác được gần 45% kế hoạch quy dầu năm và nộp ngân sách nhà nước đạt 51% kế hoạch.

Đối với các hoạt động phát triển khai thác trọng điểm, trong tháng 4, PVEP đã bắt đầu triển khai khoan giếng ST-7P thuộc Dự án mỏ Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 6/2021. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVEP trong năm 2021.

Bên cạnh đó, các hạng mục công việc thăm dò/phát triển tiếp tục được thực hiện, đảm bảo các thủ tục pháp lý đầu tư cũng như an toàn trong khả năng tài chính - thu xếp vốn của tổng công ty.

Năm nay, PVEP cũng lên kế hoạch đầu tư khoảng 380 triệu USD cho hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển các mỏ dầu khí mới.

Tin mới lên