Nhân vật

PVEP: Chủ tịch và Tổng giám đốc 'đổi ghế'

(VNF) - Ngày 24/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt tại Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

PVEP: Chủ tịch và Tổng giám đốc 'đổi ghế'

Lãnh đạo Tập đoàn PVN trao quyết định cho Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt.

Theo đó, ông Trần Hồng Nam sẽ thôi giữ chức chủ tịch HĐTV PVEP để giữ chức vụ thành viên HĐTV, tổng giám đốc PVEP. Trong khi đó, ông Trần Quốc Việt thôi giữ chức tổng giám đốc PVEP để giữ chức chủ tịch HĐTV PVEP.

Bên cạnh đó, PVN cũng công bố quyết định luân chuyển và bổ nhiệm ông Trịnh Việt Thắng, Trưởng Ban Tổng hợp Tập đoàn, giữ chức thành viên HĐTV PVEP.

Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định cho Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam

Được biết, các ông Trần Hồng Nam và Trần Quốc Việt được PVN giao đảm nhận cương vị lãnh đạo chủ chốt tại PVEP vào tháng 4/2018. Những năm gần đây là giai đoạn ngành dầu khí nói chung và lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu trên thế giới và nối tiếp bởi đại dịch Covid-19 khiến giá dầu tiếp tục giảm sâu.

Tuy nhiên, PVEP đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, biến động với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hoạt động sản xuất tiếp tục duy trì được sự ổn định,  hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác hàng năm.

Cùng với đó, đề án tái cơ cấu Tổng Công ty từ bộ máy điều hành tới các dự án đạt những kết quả rõ nét. Công tác quản trị điều hành, trong đó có quản trị về tài chính được nâng cao, giúp đảm bảo các nền tảng hoạt động và phát triển của PVEP.

Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, PVEP cho biết vẫn duy trì hoạt động an toàn, ổn định, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong quý I/2021.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quý I/2021 là 0,89 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch quý I và 26% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng dầu & condensate khai thác đạt 0,65 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch quý I và 28% kế hoạch năm; sản lượng khí bán đạt 246 triệu m3. Sản lượng khai thác dầu thực tế cao hơn kế hoạch do hầu hết các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự báo.

Với giá dầu trong những tháng đầu năm duy trì ở mức khả quan cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quý I. Tổng doanh thu ước tính 6.951 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch quý I và đạt 35% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế trước phân bổ chi phí ước tính 2.232 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 1.191 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước là 1.709 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch quý I và đạt 35% kế hoạch năm.

Tin mới lên