Tài chính

PVGAS CITY bị phạt và truy thu thuế hơn 612 triệu đồng

(VNF) - Vì có sự sai lệch trong ghi nhận doanh thu và chi phí, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PVGAS CITY - HNX: PCG) phải nộp thêm tổng số tiền hơn 612 triệu đồng vào ngân sách.

PVGAS CITY bị phạt và truy thu thuế hơn 612 triệu đồng

PVGAS CITY bị phạt và truy thu thuế hơn 612 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả thanh tra của Cục thuế TP. Hà Nội về việc xử lý kết quả thanh trả việc chấp hành thuế của PVGAS CITY trong thời kỳ năm 2016 và 2017, trong qua trình thực hiện Công ty có phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể, đối với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí nên sau thanh tra, đoàn thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp của PVGAS CITY thêm hơn 457 triệu đồng. Bao gồm, 244 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và 213 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ số tiền thuế phải nộp tăng thêm nêu trên, kết quả thanh tra đã tính toán số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp số tiền là 155 triệu đồng.

PVGAS CITY cho biết, trong thời gian tới sẽ rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng quy định.

Tin mới lên