Tài chính tiêu dùng

PVI: Chi phí gia tăng, lợi nhuận quý III giảm hơn 21%

(VNF) - Chi phí giá vốn, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI) trong quý III đều ghi nhận tăng hàng chục, hàng trăm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

PVI: Chi phí gia tăng, lợi nhuận quý III giảm hơn 21%

PVI: Chi phí gia tăng, lợi nhuận quý III giảm hơn 21%, dòng tiền âm 449 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý III của PVI đạt gần 1.583 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn tăng mạnh hơn ở mức 42%, lợi nhuận gộp “quay đầu” giảm gần 9%, đạt hơn 291 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận khả quan hơn cùng kỳ, doanh thu tăng 15%, tương đương đạt hơn 267 tỷ đồng nhờ lãi đầu tư trái phiếu (tăng gấp 1,4 lần)  và lãi chênh lệch tỷ giá (tăng gấp 8 lần).

Báo cáo tài chính cho thấy các loại chi phí của PVI đều có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ, với mức tăng từ hàng chục tới hàng trăm phần trăm.

Cụ thể, ngoài chi phí giá vốn tăng 42% như trên, chi phí quản lý doanh nghiệp của PVI cũng ghi nhận tăng 67% (đạt 168 tỷ đồng), chi phí tài chính tăng hơn 185% (đạt 72 tỷ đồng).

PVI báo lãi sau thuế quý III hơn 274 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVI đạt hơn 4.646 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 702 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tăng 25%, lợi nhuận giảm 13,4%.

Tính đến cuối quý III, quy mô tổng tài sản của PVI gia tăng 6,7% so với thời điểm, đạt hơn 25.900 tỷ đồng. PVI đã giảm số lượng tiền và tương đương tiền hơn 213 tỷ đồng, từ hơn 1.015 tỷ đồng về còn 801 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm hơn 1.000 tỷ đồng còn 7.038 tỷ đồng.

Chứng khoán kinh doanh của PVI đạt giá trị 1.554 tỷ đồng tính đến cuối quý III, trong đó doanh nghiệp phải trích lập dự phòng 37 tỷ đồng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Nợ phải trả tính đến cuối quý III đạt hơn 18.193 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó nợ vay tăng thêm hơn 165 tỷ đồng, đạt hơn 389 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PVI âm hơn 449 tỷ đồng ở thời điểm cuối quý III, cùng kỳ năm 2021 là âm 353 tỷ đồng.

Tin mới lên