Tài chính

PVI chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019, dự chi hơn 500 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI) vừa ra nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 22,5%.

PVI chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019, dự chi hơn 500 tỷ đồng

PVI dự chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông hiện hữu.

Ban lãnh đạo PVI thông qua việc chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là 7/9/2020 để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 22,5% mệnh giá 1 cổ phiếu, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.250 đồng. Ngày thực hiện trả cổ tức dự kiến là 18/9/2020.

Với hơn 223 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà PVI chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu sẽ lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PVI cũng lên kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2020.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 của PVI lần lượt đạt 2.400 tỷ đồng và 453 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,8% và giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, PVI đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu là 10.126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 669 tỷ đồng, tương ứng lần lượt giảm 8,7% và 4,7% so với mức thực hiện năm 2019.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 của PVI dự kiến vẫn ở mức 22,5%.

PVI tiền thân là Công ty Bảo hiểm Dầu khi Việt Nam, thành lập năm 1996. Ngành nghề chủ yếu của PVI là kinh doanh bảo hiểm, hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản, đầu tư tài chính, quản lý và phát triển các tài sản, dự án.

Năm 2007, cổ phiếu PVI chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán. Hiện PVI đang được giao dịch ở mức giá 30.800 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 18/8/2020). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 7.000 tỷ đồng.

 

Tin mới lên