Tài chính tiêu dùng

PVI: Lãi sau thuế quý I tăng 20%, nợ vay tăng gấp đôi

(VNF) - Nợ vay của Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI) đã tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm, lên hơn 453 tỷ đồng.

PVI: Lãi sau thuế quý I tăng 20%, nợ vay tăng gấp đôi

PVI: Lãi sau thuế quý I tăng 20%, nợ vay tăng gấp đôi

Theo báo cáo tài chính quý I, PVI ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 3.910 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu phí bảo hiểm gốc chiếm 83% doanh thu, tăng 30% và đạt hơn 3.233 tỷ đồng.

Thu phí nhận tái bảo hiểm tăng mạnh hơn ở mức 70%, đạt 429 tỷ đồng. Trừ đi các khoản giảm trừ, doanh thu thuần của PVI đạt hơn 1.480 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty lãi gộp gần 266 tỷ đồng trong quý I, tương đương tăng trưởng ở mức 23%.

Tương tự hoạt động cốt lõi, hoạt động tài chính cũng ghi nhận kết quả tích cực khi doanh thu tăng gần 9%, lợi nhuận tăng 5%, lần lượt đạt 189 tỷ đồng và 159 tỷ đồng trong quý I.

PVI báo lãi sau thuế quý I hơn 226 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của công ty tăng 7,5% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 26.092 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền ghi nhận tăng mạnh hơn 83% lên mức 1.864 tỷ đồng. Đầu tư ngắn hạn cũng tăng 3% lên 9.318 tỷ đồng, trong đó giá trị chứng khoán kinh doanh tăng 31% lên hơn 1.248 tỷ đồng.

Nợ phải trả của PVI tăng 9,6% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 18.028 tỷ đồng. Trong đó nợ vay tăng gấp đôi, tương đương tăng thêm hơn 229 tỷ đồng lên mức 453 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên tổ chức mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất mục tiêu đạt 11.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 911 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,9% và giảm 17,26% so với mức thực hiện năm 2021.

Nguyên nhân của kế hoạch thận trọng trên là do tình hình thị trường bảo hiểm tăng trưởng chậm và tỷ lệ bồi thường khó giữ ở mức thấp như trong năm 2021.

Với kết quả đạt được sau 3 tháng đầu năm, PVI đã hoàn thành 31,6% kế hoạch về lợi nhuận.

 

Tin mới lên