Tài chính

PVN báo lãi sau thuế 5.100 tỷ trong quý I/2017

(VNF) – PVN báo lãi sau thuế 5.100 tỷ đồng trong quý I/2017, vượt 18,0% so với kế hoạch quý I và bằng 30% kế hoạch năm, tuy nhiên, vẫn chỉ tương đương với cùng kỳ năm 2016.

PVN báo lãi sau thuế 5.100 tỷ trong quý I/2017

Lợi nhuận sau thuế quý I/2017 đạt 5.100 tỷ đồng

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), quý I/2017, giá trị sản xuất công nghiệp của PVN đạt 116.000 tỷ đồng, vượt 7,4% kế hoạch quý I và bằng 27% kế hoạch năm. Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị thuộc tập đoàn này đạt 117.100 tỷ đồng trong quý I/2017, vượt 16,0% kế hoạch quý I.

Vẫn theo công bố từ phía PVN, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2017 của tập đoàn này đạt 5.100 tỷ đồng, vượt 18,0% so với kế hoạch quý I và bằng 30% kế hoạch năm.

Mặc dù trước đây, PVN không công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2016 nhưng nhiều khả năng mức lợi nhuận sau thuế 5.100 tỷ đồng trong quý I/2017 là tương đương với cùng kỳ năm 2016, và thấp hơn nhiều năm 2015. Lý do là bởi trong 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế của PVN ở mức 11.268 tỷ đồng, chưa bằng một nửa con số 24.124 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2015.

So với kế hoạch tháng 3 và quý I/2017, nhiều chỉ tiêu kinh doanh của PVN hoàn thành vượt mức. Về sản lượng khai thác, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,35 triệu tấn, vượt 4,9% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 6,47 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch quý I, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,35 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 3,95 triệu tấn, vượt 5,0% kế hoạch quý I; Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 1,0 tỷ m3, vượt 8,2% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch quý I.

Về sản xuất điện, trong tháng 3/2017, Tập đoàn sản xuất được 2,06 tỷ kWh, vượt 5,0% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 5,44 tỷ kWh. Sản xuất đạm tháng 3 đạt 152 nghìn tấn, vượt 2,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 447 nghìn tấn, vượt 9,7% kế hoạch quý I, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 220 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 227 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 585 nghìn tấn, vượt 16,4% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 15,5% kế hoạch quý I.

Quý I, PVN nộp ngân sách Nhà nước 20.800 tỷ đồng, vượt 12,2% so với kế hoạch quý I.

Tin mới lên