Tài chính

PVN: Lãi trước thuế năm 2019 đạt 43.800 tỷ, vượt 40% kế hoạch

(VNF) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

PVN: Lãi trước thuế năm 2019 đạt 43.800 tỷ, vượt 40% kế hoạch

Doanh thu năm 2019 toàn PVN đạt hơn 736.000 tỷ đồng.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 nhưng PVN vẫn về đích trước kế hoạch năm từ 2-60 ngày đối với tất cả các chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) đạt 519,8 nghìn tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch, tăng 6,3% so với năm 2018.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, năm 2019, tổng doanh thu toàn PVN đạt 736,2 nghìn tỷ đồng, vượt 123,9 nghìn tỷ đồng (tương đương vượt 20%) kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018.

PVN nộp ngân sách nhà nước đạt 108 nghìn tỷ đồng, vượt 20,5 nghìn tỷ đồng (tương đương vượt 23,0%) kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch...

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc PVN cũng cho biết hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2019 đạt 1,02 lần, cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 2,9 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát dự kiến tại thời điểm 31/12/2019 là 4,0 lần cho thấy Công ty mẹ - Tập đoàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển...

Theo báo cáo, năm 2019, PVN đã thực hiện đầu tư đạt trên 30,4 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, PVN đã chủ động, tích cực trong việc xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017. Đồng thời, tập đoàn đã hoàn thành báo cáo đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2019-2025.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng chỉ rõ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, trong đó, một số khó khăn dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của Tập đoàn trong năm 2020 và phát triển Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

Tin mới lên