Tiêu điểm

PVN sắp có quy chế quản lý tài chính giữa lúc ngành dầu khí đang khủng hoảng

(VNF) - Điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sắp được trình Thủ tướng Chính phủ sẽ làm rõ việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PVN.

PVN sắp có quy chế quản lý tài chính giữa lúc ngành dầu khí đang khủng hoảng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng lưu ý Dự thảo Điều lệ cần làm rõ việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PVN thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN và số lượng Phó tổng giám đốc PVN thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 12549/VPCP-ĐMDN ngày 23/11/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Còn thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với chức danh Tổng giám đốc PVN thực hiện theo quy định hiện hành.

Ngành dầu khí đang đối mặt cuộc khủng hoảng sâu sắc khi lần lượt nhiều cựu lãnh đạo bị khởi tố hoặc nhận án kỷ luật mà phần lớn có nguyên nhân từ các sai phạm trong quản lý kinh tế.

Tin mới lên