M&A

PVN thu 18.600 tỷ đồng từ thoái vốn trong năm 2018

(VNF) - Tổng giá trị cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước trong năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 18.600 tỷ đồng, chiếm tới 83% giá trị thực hiện của cả nước (22.500 tỷ đồng).

PVN thu 18.600 tỷ đồng từ thoái vốn trong năm 2018

Tổng giá trị cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước trong năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 83% giá trị thực hiện của cả nước

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó, đáng chú ý là số tiền thu được từ cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đạt 18.600 tỷ đồng, chiếm 83% tổng giá trị cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước trong năm 2018 (22.500 tỷ đồng).

Tổng sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 của PVN đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5% kế hoạch năm. Sản xuất đạm ước đạt 1,63 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 626.800 tỷ đồng, vượt 96.000 tỷ đồng (18,1% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với năm 2017. Tập đoàn nộp ngân sách 121.300 tỷ đồng, vượt 47.500 tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017.

Về các dự án lọc dầu, dự án Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn đã chính thức được vận hành thương mại có tổng giá trị đầu tư lên tới 9 tỷ USD và công suất chế biến là 200.000 thùng dầu thô một ngày (tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm).

Cùng với nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất, hai nhà máy đang vận hành sẽ đáp ứng hơn 80% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc nhập khẩu từ thị trường bên ngoài.

Một số dự án yếu kém đã có chuyển biến theo hướng tích cực như Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bình Phước.

Năm 2019, PVN đặt mục tiêu doanh thu 612.200 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 87.500 tỷ đồng, gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 5 - 10 triệu tấn, khai thác dầu khí 22,06 triệu tấn, khai thác dầu thô 12,37 triệu tấn, khai thác khí 9,69 tỷ m3, sản xuất đạm 1.575 nghìn tấn.

Tin mới lên