Tài chính

PVOil kinh doanh chưa bảo toàn được vốn, UDIC thuộc diện giám sát đặc biệt

(VNF) - Đó là nội dung được nêu ra trong báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội.

PVOil kinh doanh chưa bảo toàn được vốn, UDIC thuộc diện giám sát đặc biệt

PVOil kinh doanh chưa bảo toàn được vốn, UDIC thuộc diện giám sát đặc biệt

Một trong những nội dung đáng chú ý của báo cáo là kết quả kiểm toán các doanh nghiệp, tổng công ty.

Theo đó, một số đơn vị còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp. Cụ thể, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil) sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu; PVOil Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha, bị lấn chiếm, tranh chấp 1,96 ha.

Một số tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn như: PVPower 214,4 tỷ đồng, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 643,3 tỷ đồng, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 17,4 tỷ đồng.

Một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như PVPower - công ty mẹ có cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019 chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư, trích lập dự phòng 100%/vốn đầu tư tương ứng 20,2 tỷ đồng hay Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - công ty mẹ đầu tư vào 1/5 công ty con thua lỗ và 5/17 công ty liên doanh lỗ.

Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước cảnh báo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOil chưa bảo toàn được vốn ở các đơn vị như: PVOil Bạc Liêu, PVOil Bình Thuận, PVOil Tây Ninh, PVOil Phú Thọ, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP , PVOil Thanh Hóa, PVOil Nam Định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của UDIC tại nhiều đơn vị thuộc diện phải giám sát đặc biệt như: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC, Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và XNK Hồng Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt.

Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cũng nhắc đến trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 mặt bằng đất tại dự án Rạch Ụ Cây trước khi có quyết định giao đất, không có cơ sở xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với 10 mặt bằng đất không thông qua đấu giá, thông báo và thu tiền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không theo quy định Luật Đất đai.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên