Nhân vật

PVOIL: Trưởng Ban tài chính kế toán Nguyễn Ngọc Ninh làm Kế toán trưởng

Ngày 9/9/2019, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Ninh làm Kế toán trưởng Tổng công ty.

PVOIL: Trưởng Ban tài chính kế toán Nguyễn Ngọc Ninh làm Kế toán trưởng

Lãnh đạo PVOIL trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty

Ông Nguyễn Ngọc Ninh sinh năm 1975, quê tại Thanh Hóa. Ông có trình độ cử nhân kinh tế.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng PVOIL, ông từng giữ các chức vụ: Phó ban tài chính kế toán, Trưởng ban kiểm soát nội bộ, Trưởng ban tài chính kế toán Tổng công ty.

Về PVOIL, doanh thu hợp nhất của tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 35.816 tỷ đồng, bằng 73,1% kế hoạch năm.

Tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống ước đạt 5.133 tỷ đồng bằng 72,3% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của các đơn vị thành viên và lợi nhuận hợp nhất tương ứng đạt 58,5% và 32% kế hoạch năm.

Đối với việc chào bán cổ phần, mới đây ban lãnh đạo PVOIL cho biết sau đợt IPO thành công 20% cổ phần tháng 1/2018, PVOIL tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược với việc chào bán 44,7% cổ phần.

SK Group đang quan tâm đến PVOIL và đã hoàn tất thủ tục thẩm định đầu tư. Được biết, SK Group hiện là cổ đông lớn của PVOIL với tỷ lệ sở hữu 5,23%.

Tin mới lên