Tài chính

PVS sắp thanh toán hơn 477 tỷ đồng cổ tức năm 2020

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) mới đây đã phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông.

PVS sắp thanh toán hơn 477 tỷ đồng cổ tức năm 2020

PVS sắp thanh toán hơn 477 tỷ đồng cổ tức năm 2020

Theo đó, với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), PVS dự kiến chi hơn 477 tỷ đồng để phân phối lợi nhuận cho các cổ đông hiện hữu. Nguồn tiền thực hiện chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối.

Thời gian thực hiện lập danh sách và thanh toán cổ tức sẽ được Tổng giám đốc PVS quyết định theo quy định hiện hành.

Được biết, mức cổ tức năm 2020 của PVS được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ 10% thay vì mức 7% mà HĐQT trình tại tài liệu đại hội. PVS dự kiến thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 7%.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của PVS đạt 5.670 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết (hơn 300 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế của PVS chỉ giảm ở mức hơn 18% so với 6 tháng đầu năm 2020, đạt 335 tỷ đồng.

Năm 2021, PVS lên kế hoạch doanh thu mục tiêu đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 53% và 21% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, PVS đã hoàn thành 57% kế hoạch về doanh thu và 60% kế hoạch về lợi nhuận.

Năm 2021, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) dự phóng doanh thu của PVS có thể đạt mức 15.237 tỷ đồng, nhờ 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều công việc hơn với mảng doanh thu chính (mảng M&C), khi đã có các gói thầu ký mới cùng các dự án đang tiếp tục thực hiện đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng tích cực và ở nền giá cao, góp phần thúc đẩy lại nhu cầu với các dự án dầu khí.

Mảng FSO/FPSO sẽ tiếp tục là mảng có hoạt động tích cực và ổn định trong nửa cuối năm. Nguồn công việc được duy trì với những gói thầu được nhận và ký mới tại 2 dự án cung cấp, lắp đặt và vận hành phao nổi FLIDAR phục vụ dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long (Thang Long Wind) với Tập đoàn Enterprize Energy (EE) và gói thầu Gallaf giai đoạn 3 (gói 05): thiết kế, mua sắm, chế tạo, tiền chạy thử, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt, đấu nối chạy thử.

Cổ phiếu PVS mở cửa phiên 16/9 ở mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 13.600 tỷ đồng.

Tin mới lên