Tài chính

PVTrans: Lãi bán niên tăng 39%, vượt kế hoạch cả năm

(VNF) - Nhờ chiều hướng biến động tốt của giá cước vận tải và lợi nhuận từ các tàu đầu tư mới, đồng thời đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí và phát sinh nguồn thu từ thanh lý tài sản cố định, PVTrans báo lãi sau thuế quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt tăng 8% và 39% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

PVTrans: Lãi bán niên tăng 39%, vượt kế hoạch cả năm

PVTrans: Lãi bán niên tăng 39%, vượt kế hoạch cả năm

Theo báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT), doanh thu thuần quý II đạt hơn 1.872 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngược lại, giá vốn giảm 4%, giúp lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 362 tỷ đồng, tăng 40% so với quý II/2020.

Phần lớn chi phí của PVTrans trong quý II đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ. Trong đó chi phí tài chính tăng 43% lên gần 19 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt ở mức 2% và 34% so với cùng kỳ, đạt tổng giá trị 88 tỷ đồng trong quý II.

PVTrans báo lãi sau thuế quý II hơn 256 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình của công ty, tăng trưởng doanh thu ghi nhận trong quý II chủ yếu đến từ doanh thu thương mại và dịch vụ vận tải. Nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận là do trong kỳ giá cước vận tải có chiều hướng biến động tốt, công ty có bổ sung thêm lợi nhuận từ các tàu đầu tư mới, đẩy mạnh tiết kiệm chi phí đồng thời phát sinh thu nhập từ việc thanh lý tài sản cố định.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVTrans lần lượt đạt 3.581 tỷ đồng và gần 439 tỷ đồng, tương đương tăng 5% và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu mục tiêu năm 2021 của PVTrans là 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 404 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và giảm 51% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, PVTrans đã vượt 9% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của PVTrans đạt hơn 12.451 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng 5%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 21%, lần lượt đạt hơn 1.547 tỷ đồng và hơn 6.176 tỷ đồng.

Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 18% về 1.528 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2021 đạt hơn 6.176 tỷ đồng, tăng 28% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 9% lên 671 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng 35% lên 2.679 tỷ đồng.

Tin mới lên