Tài chính

PVTrans sắp trả 112 tỷ đồng cổ tức 2019, phát hành thêm 42 triệu cổ phiếu

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.

PVTrans sắp trả 112 tỷ đồng cổ tức 2019, phát hành thêm 42 triệu cổ phiếu

PVTrans sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 19% dưới 2 hình thức: thanh toán bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu mới.

Theo đó, PVTrans chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4%, mỗi cổ phiếu nhận về 400 đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PVTrans là hơn 281 triệu đơn vị. Như vậy số tiền trích từ lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức năm 2019 dự kiến là hơn 112 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 là 27/11/2020. Ngày thanh toán cổ tức được công bố là 23/12/2020.

Bên cạnh đó, PVTrans sẽ phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 15%. Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, sổ cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Với tỷ lệ 15%, dự kiến tổng số cổ phiếu mới phát hành của PVTrans là hơn 42 triệu đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, quý III, PVTrans ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.855 tỷ đồng và 169 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 6,4% và 1,2% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của PVTrans đạt hơn 5.250 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 452 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Hiện cổ phiếu PVT đang được giao dịch ở mức giá 14.900 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa phiên 13/11/2020). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.100 tỷ đồng.

 

Tin mới lên