Tài chính

QNS đặt mục tiêu lãi trên 1.000 tỷ đồng, cổ tức không dưới 15% năm 2022

(VNF) - Năm 2021, QNS dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Trước đó tháng 9/2021, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 5% và đợt 2 vào tháng 1/2022 tỷ lệ 5%. Nếu được thông qua, số còn lại 20% sẽ được thanh toán theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/4/2022, thời điểm chi trả vào ngày 6/5/2022.

QNS đặt mục tiêu lãi trên 1.000 tỷ đồng, cổ tức không dưới 15% năm 2022

Đường Quảng Ngãi (QNS) đặt mục tiêu lãi trên 1.000 tỷ đồng, cổ tức không dưới 15% năm 2022

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2022, dự kiến tổ chức ngày 2/4 tới đây, với danh sách cổ đông tham dự được chốt vào ngày 15/2 vừa qua.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, QNS đặt mục tiêu doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và giảm 20% so với kết quả năm 2021. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ không dưới 15%.

Về kế hoạch đầu tư, QNS sẽ tăng cường công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án như dự án mở rộng nâng công suất nhà máy Đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày, dự án nhà máy Điện sinh khối An Khê, dự án dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày nhằm đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, QNS dự kiến đưa dự án sữa chua uống tại nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy vào vận hành thương mại trong năm.

Điểm lại hoạt động kinh doanh năm 2021, QNS ghi nhận doanh thu đạt 7.335 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 1.242 tỷ đồng, tăng gần 20% cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Vinasoy, doanh thu từ sữa đậu nành đạt 4.090 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước đó và đóng góp khoảng 55,5% tổng doanh thu của QNS. Mảng kinh doanh đường mang lại 1.583 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ và đóng góp gần 22% tổng doanh thu.

Năm 2021, QNS đặt mục tiêu đạt 8.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 913 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của QNS gần 9.876 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 49%, lên mức 3.923 tỷ đồng, với toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Với kết quả đạt được, QNS trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành khoảng 1.070 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 30%. Trước đó tháng 9/2021, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 5% và đợt 2 vào tháng 1/2022 tỷ lệ 5%. Số còn lại 20% sẽ được thanh toán theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/4/2022. Tiền được chi trả vào ngày 6/5/2022.

QNS cũng trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP tỷ lệ 1% nhằm khuyến khích những quản lý, những người điều hành doanh nghiệp và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong báo cáo mới đây, SSI ước tính QNS đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 20,5% cùng kỳ) và 1.450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 16,7%) trong năm 2022. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi 3 yếu tố, bao gồm sản lượng đường cải thiện (sản lượng đường RS tăng 20% cùng kỳ và 50.000 tấn đường RE); doanh thu sữa đậu nành tăng 11% cùng kỳ; doanh thu từ các mảng khác tăng 10% cùng kỳ, từ mức thấp năm 2021.

SSI cho biết, QNS có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh đậu nành sang các thực phẩm và đồ uống làm từ đậu nành khác, vì doanh nghiệp cho rằng thị trường đồ uống dinh dưỡng từ đậu nành vẫn còn nhiều tiềm năng. Cụ thể, QNS sẽ ra mắt sữa chua uống làm từ đậu nành trong năm 2022 và một sản phẩm thay thế thịt làm từ đậu nành trong thời gian tới. SSI cũng cho rằng thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể sẽ là một xu hướng trong thời gian tới.

Sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tăng 20% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, QNS đã tăng giá bán bình quân khoảng 5%. Mặc dù giá đậu nành nhập khẩu vẫn ở mức cao trong năm nay, nhưng ban lãnh đạo dự kiến biên lợi nhuận của sữa đậu nành sẽ cao hơn khoảng 100-200 điểm cơ bản so với năm 2021, được hỗ trợ một phần bởi giá bán trung bình cao hơn.

SSI đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QNS, kèm theo giá mục tiêu 1 năm là 61.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng triển vọng tăng 30% so với thị giá, dựa trên P/E mục tiêu là 13 lần.

Tin mới lên