Quà tặng phóng viên tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều