Công nghệ

Qua Singapore làm ăn, chuyển lợi nhuận về nước đóng thuế thế nào?

(VNF) - Mới đây, một cá nhân đã gửi tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ để hỏi về vấn đề thuế khi chuyển lợi nhuận về nước. Đây cũng là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư startup rất quan tâm hiện nay.

Qua Singapore làm ăn, chuyển lợi nhuận về nước đóng thuế thế nào?

Thuế chuyển lợi nhuận về nước là nội dung được các nhà đầu tư startup đặc biệt quan tâm.

Bà Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) góp vốn thành lập công ty tại Singapore, gồm 2 thành viên là bà và một công ty nước ngoài. Nay công ty chia cổ tức, bà Thủy muốn biết khi chuyển lợi nhuận thu được của bà về Việt Nam thì bà sẽ chịu những loại thuế nào?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết, căn cứ các quy định hiện hành, khi một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập mà theo những quy định tại Hiệp định này có thể phải chịu thuế tại Singapore, Việt Nam sẽ cho phép đối tượng đó được khấu trừ vào thuế Việt Nam tính trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền tương đương với số tiền thuế nộp tại Singapore.

Trường hợp thu nhập đó là tiền lãi cổ phần do một công ty là đối tượng cư trú của Singapore trả cho một đối tượng cư trú của Việt Nam mà đối tượng đó là một công ty trực tiếp hay gián tiếp sở hữu không thấp hơn 10% vốn cổ phần của công ty thứ nhất, thì số thuế được khấu trừ sẽ tính đến số thuế Singapore của công ty đó đã nộp trên phần lợi tức dùng để chia tiền lãi cổ phần.

Tuy nhiên, số tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ trên phần thu nhập đó.

Trường hợp bà Nguyễn Phương Thủy là đối tượng cư trú của Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Singapore, bà Thủy phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5%.

Trường hợp bà Thủy đã nộp thuế đối với tiền lãi cổ phần tại Singapore thì bà Thủy sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam, tuy nhiên, số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Trường hợp bà Thủy không nộp thuế đối với lãi cổ phần tại Singapore, bà Thủy sẽ không được khấu trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.

Tin mới lên