Học thuật

Quan hệ độ tuổi - thu nhập là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quan hệ độ tuổi - thu nhập (age - earnings profile) là gì?

Quan hệ độ tuổi - thu nhập là gì?

Quan hệ độ tuổi - thu nhập là khái niệm phản ánh mối liên hệ tương quan giữa độ tuổi và mức thu nhập từ lao động.

Quan hệ độ tuổi - thu nhập (age - earnings profile) là khái niệm phản ánh mối liên hệ tương quan giữa độ tuổi và mức thu nhập từ lao động. Thông thường, thu nhập của người lao động tăng nhanh sau khi học xong và đi làm, nhưng tốc độ giảm dần khi người lao động đạt độ tuổi 40. Khi vượt quá độ tuổi này, tỷ lệ tăng thu nhập ngày càng giảm nhanh hơn. Sự thay đổi này phản ánh quá trình tích lũy vốn (tiết kiệm) cho tuổi già: khi tuổi càng cao, người lao động càng đầu tư ít vào vốn nhân lực và do có sự hao mòn, khối lượng vốn nhân lực bị suy giảm nên thu nhập cũng giảm theo.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên