Bất động sản

Quảng Bình: Mập mờ đấu giá 2 điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày - Hang Tối?

(VNF) - Phương án đấu giá 2 điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày – Hang Tối có điều khoản không rõ ràng, khiến các nhà đầu tư nghi ngại.

Quảng Bình: Mập mờ đấu giá 2 điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày - Hang Tối?

Điểm du lịch Suối Nước Moọc

UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã có quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 18/11/2019, phê duyệt bán đấu giá tài sản nhà nước đầu tư tại Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo đó, tài sản được phê duyệt bán đấu giá gồm điểm du lịch Suối Nước Mọoc, điểm du lịch Sông Chày- Hang Tối và Trạm kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt kiểm lâm Phong Nha.

Riêng đối với 2 điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày - Hang Tối, tổng giá trị tài sản cơ sở vật chất được định giá bao gồm 56 hạng mục với giá trị tài sản được định giá hơn 22 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục tài sản điểm du lịch Suối Nước Moọc gồm 26 hạng mục, được định giá 12,59 tỷ đồng; điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối gồm 30 hạng mục, với giá trị tài sản được định giá 9,5 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản hữu hình gồm 56 hạng mục nêu trên, danh mục tài sản bán đấu giá dịp này còn có phần tài sản vô hình là giá trị lợi thế quyền khai thác du lịch, được định giá 39,9 tỷ đồng. Tổng cộng tất cả tài sản được định giá đem ra bán đấu giá là 63,1 tỷ đồng.

Sông Chày - Hang Tối

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá dịp này là 63,1 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ ứng trước số tiền 20% giá khởi điểm, và Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là đơn vị được giao thực hiện việc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên.

Về điều kiện tham gia đấu giá, một trong những điều kiện là nhà đầu tư phải có cam kết bằng văn bản sẽ tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng tài sản không thuộc sở hữu nhà nước tại hai điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày - Hang Tối với chủ sở hữu phần tài sản đó sau khi trúng đấu giá.

Tuy nhiên, điều đáng nói là danh mục tài sản này lại không được nêu ra rõ ràng tại quyết định phê duyệt phương án bán đấu giá để nhà đầu tư cân nhắc các quyết định đầu tư.

Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (đơn vị tham mưu đề xuất phương án bán đấu giá với UBND tỉnh Quảng Bình), có đang đưa ra điều khoản không minh bạch để “gây khó dễ” cho nhà đầu tư hay không.

Bởi việc bắt buộc nhà đầu tư phải mua một tài sản mà không rõ tài sản đó gồm những gì, do ai sở hữu, giá cả thế nào, quá trình thương lượng diễn ra theo cơ chế nào và kéo dài bao lâu… là một điều gây rủi ro rất lớn, vừa ảnh hưởng đến kế hoạch, phương án tài chính, vừa có tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại.

Ngoài ra, một nội dung cũng khiến các nhà đầu tư nghi ngại là quyền lợi của nhà đầu tư trúng đấu giá. Theo đó, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được nhà nước cho thuê môi trường rừng để tiếp tục kinh doanh du lịch trong phạm vi điểm du lịch sinh thái Suối Nước Moọc và Zipline Sông Chày - Hang Tối.

Tuy nhiên, tại Quyết định 2353/QĐ- UBND ngày 18/7/2018, về việc phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng tại vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, khu vực Sông Chày – Hang Tối, có ghi rõ về thời gian cho thuê và giá cho thuê (tại khoàn 4.2 Điều 1) là theo thời gian hoạt động của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 3/4/2017, của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống Zipline đa phương thức dài nhất thế giới và tổ hợp sản phẩm du lịch đẳng cấp Quốc tế tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch” của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.

Các nhà đầu tư cho rằng không ngoại trừ khả năng Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang cài cắm điều khoản để tạo điều kiện cho Công ty Phù Sa Đỏ được làm chủ cuộc chơi, và buộc các tổ chức đấu giá khác phải thương lượng với họ để thuê lại môi trường rừng?

Tin mới lên