Thị trường

Quảng Bình muốn xã hội hoá đầu tư Cảng hàng không Đồng Hới

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đầu tư nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới theo hình thức xã hội hoá.

Quảng Bình muốn xã hội hoá đầu tư sân bay Đồng Hới.

Theo đó, Cảng hàng không Đồng Hới có công suất thiết kế 500 nghìn lượt khách/năm; là một trong những cảng hàng không quan trọng tại khu vực Bắc Trung Bộ, phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không đến với tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận.

Sau khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) không bố trí được vốn sớm để đầu tư nâng cấp nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư dự án này theo hình thức xã hội hoá.

Năm 2018, Cảng hàng không Đồng Hới được Bộ Giao thông Vận tải đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ga hành khách đạt công suất 3 triệu hành khách/năm và các hạng mục kết cấu hạ tầng đồng bộ; mở rộng sân đỗ máy bay đồng bộ với nhà ga, dự kiến thực hiện năm 2019 - 2021. Trên cơ sở đó, năm 2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã tham gia ý kiến thẩm định và thống nhất chủ trương xây dựng.

Ngày 22/12/2021, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình, liên quan đến việc đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Đồng Hới, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV có văn bản cam kết tiến độ, lộ trình cụ thể, vốn đầu tư thực hiện dự án báo cáo Thủ tướng; trường hợp ACV không có khả năng thực hiện khởi công dự án trong năm 2022, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với tỉnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không Đồng Hới theo quy định.

Ngày 25/4/2022, ACV đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Bình cho biết do không bố trí được nguồn vốn nên dự án nhà ga hành khách T2 sân bay Đồng Hới sẽ được thực hiện giai đoạn sau năm 2025. Đồng thời ACV kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét đề xuất, kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp theo quy định pháp luật.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, việc sớm khởi công xây dựng nâng công suất phục vụ của sân bay Đồng Hới là hết sức cấp thiết, do đó, UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Thủ tướng cho phép nghiên cứu đầu tư, khai thác sân bay Đồng Hới theo hình thức xã hội hóa. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, sớm đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, trong tháng 2/2022 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị ACV xây dựng tiến độ và cam kết bố trí vốn đầu tư để bảo đảm khởi công nhà ga hành khách T2, sân bay Đồng Hới trong năm 2022. Trường hợp ACV không có khả năng khởi công dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng, đề nghị ACV sớm báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải để bộ này chủ động phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu phương án huy động nguồn lực đầu tư theo quy định.

Tin mới lên