Thị trường

Quảng Bình: Sắp đấu giá 9 khu vực mỏ có tổng giá khởi điểm hơn 115 tỷ

(VNF) - Tỉnh Quảng Bình sẽ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn gồm 9 mỏ; trong đó có 4 khu vực mỏ đá xây dựng, 5 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp với tổng giá khởi điểm hơn 115 tỷ đồng. Dự kiến ngày 9/6/2022 cuộc đấu giá được tổ chức.

Quảng Bình: Sắp đấu giá 9 khu vực mỏ có tổng giá khởi điểm hơn 115 tỷ

Dự kiến tháng 6/2022 tỉnh Quảng Bình sẽ đấu giá 9 khu vực mỏ trên địa bàn

Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu vừa thông báo bán đấu giá quyền khai thác 9 khu vực mỏ với diện tích 117,17ha trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm 9 mỏ; trong đó có 4 khu vực mỏ đá xây dựng, 5 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp.

4 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 33,47ha. Trong đó, có 2 khu vực mỏ đấu giá lần đầu: mỏ đá Lèn Lâm Hóa, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa với diện tích 18,47ha và mỏ đá Khe chuối, xã Phú Định, huyện Bố Trạch với diện tích 5ha. 2 khu vực mỏ đã tổ chức đấu giá nhưng không thành là: mỏ đá Lèn Voi xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa với diện tích 5ha và mỏ đá Lèn Eo Cái, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa với diện tích 5ha.

5 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp, diện tích 83,70 ha. Trong đó có 1 khu vực mỏ đấu giá lần đầu là mỏ đất xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh với diện tích 3,9ha. 4 mổ đã tổ chức đấu giá nhưng không thành: mỏ đất Đồi ông Voi xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa với diện tích 10ha; mỏ đất thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa với diện tích 30ha; mỏ đất xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch với diện tích 19,8ha; mỏ đất phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới với diện tích 20ha.

Tất cả các khu vực mỏ đưa ra đấu giá theo phương án này đều chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng.

Giá khởi điểm bán đấu giá là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) =3%. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

Tiền đặt trước là 15% giá khởi điểm. Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản được xác định theo mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Bước giá áp dụng cho tất cả các khu vực mỏ phê duyệt tại phương án này là 0,1% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản được nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được bán từ ngày 24/3 - 23/4/2022. Thời gian xét và thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá từ ngày 25/5/2022 đến ngày 8/6/2022.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 186 mỏ khoáng sản với tổng diện tích 2.312,48 ha.

Khoáng sản ở tỉnh Quảng Bình tập trung vào 4 nhóm chính: khoáng sản thiên nhiên (than bùn, than đá), khoáng sản kim loại (sắt, chì, kẽm, vàng, ti tan, măng gan...), khoáng sản không kim loại (đá vôi, đôlômít, sét gạch ngói, sét xi măng, kaolin, pegmatit, cát thuỷ tinh, cát xây dựng, phốtphorit...) và khoáng sản nóng.

Trong đó khoáng sản có trữ lượng lớn vào hàng đầu các địa phương trong nước là đá vôi xi măng, đá sét xi măng, đá xây dựng. Ngoài ra tỉnh Quảng Bình còn có các loại khoáng sản có trữ lượng vừa như kaolin, cát thuỷ tinh, sắt, vàng.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được cấp trên 100 giấy phép khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá xi măng, đá xây dựng, sắt, kaolin, ti tan...

Tin mới lên