Bất động sản

Quảng Bình: Thu hồi 9,5ha đất rừng phòng hộ làm khu du lịch, giải trí

(VNF) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định thu hồi gần 10,3ha đất (gồm 9,5ha đất rừng phòng hộ và 7,5ha đất nuôi trồng thủy sản) tại phường Quang Thọ, thị xã Ba Đồn để giao cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp làm Khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort.

Quảng Bình: Thu hồi 9,5ha đất rừng phòng hộ làm khu du lịch, giải trí

Quảng Bình thu hồi 9,5ha đất rừng phòng hộ làm dự án du lịch giải trí (ảnh minh họa)

Sau thu hồi, tỉnh sẽ cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất 10ha nông nghiệp, trong đó có 9,3ha đất rừng phòng hộ và hơn 7,2ha đất nuôi trồng thủy sản, sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ).

Giao cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp thuê tổng diện tích đất đã chuyển đổi mục đích nói trên để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ (xây dựng khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/10/2086.  Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất hàng năm.

Với gần 3.000 m2 đất nông nghiệp còn lại, tỉnh giao cho UBND phường Quảng Thọ quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất; thông báo cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính…

Giao Cục Thuế tỉnh xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Về phía Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp, công ty có trách nhiệm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án; lập phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định…

Được biết, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp được thành lập năm 2009, có ngành nghề kinh doanh chính là vật liệu xây dựng, ngoài ra còn kinh doanh dịch vụ lữ hành, bất động sản, chung cư, nghỉ dưỡng…

Công ty có vốn điều lệ 70 tỷ đồng, do bà Lê Thị Bích Thủy làm người đại diện pháp luật. Bà Thủy cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất của Công ty với 5,3 triệu cổ phần (tương đương 53,9 tỷ đồng, bằng 77% vốn điều lệ). Các cổ đông khác gồm ông Bùi Quốc Hoàn (700.000 cổ phần, tương đương 10%), Lê Bá Lợi (175.000 cổ phần, tương đương 2,5%)…

Tin mới lên