Bất động sản

Quảng Nam: Chuyển động mới tại khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt để đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (đợt 2, giai đoạn 1) tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: Chuyển động mới tại khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi

Theo quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất 1.085,90m2 do UBND phường Điện Nam Đông quản lý đã được UBND thị xã Điện Bàn thu hồi theo thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt để đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định; sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được nhà nước giao, cho thuê;

Xây dựng nhà ở khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn theo đúng hồ sơ thiết kế và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 31/3/2022, Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 09/4/2021, Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 07/3/2018, Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 07/11/2016, Quyết định số 1442/QĐUBND ngày 23/4/2015, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. 

Cùng với đó, chủ đầu tư này phải bàn giao toàn bộ các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh công viên, đất ở tái định cư sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản. 

Đối với phần diện tích còn lại chưa giao 17.972,00 m2, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lập thủ tục thu hồi đất, giao đất (đợt 3, giai đoạn 1) để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai thực hiện việc luân chuyển hồ sơ địa chính đến cơ quan Thuế để xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và ra thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước, đến Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Tin mới lên